Neutraal en onpartijdig

De mediator is in de mediation een neutrale en onpartijdige persoon die het proces begeleidt

Geheimhouding

Alles wat binnen de mediaton gebeurt of wordt gezegd, is vertrouwelijk. Deelnemende partijen als ook de mediator tekenen voor een geheimhoudingsplicht.

Duurzame oplossing

Conflicterende partijen nemen vrijwillig deel en hebben de intentie om er samen uit te komen. Dat betekent bijna altijd dat de gevonden gezamenlijke oplossing, duurzaam is en grote kans heeft om stand te houden.

Geen verliezers

Anders dan bij een rechtszaak, is er aan het eind van een geslaagde mediation géén verliezer. Er zijn twee partijen die content zijn met een gevonden optimale oplossing, waardoor het voor eenieder weer rustig en leefbaar wordt.

Vrijwilligheid

Elke partij als ook de mediator neemt vrijwillig deel aan de mediation. Ieder kan dan ook op elk moment uit het proces stappen.

Minder kosten

Mediation is vele malen goedkoper dan het voeren van een rechtszaak. (advocaat/proceskosten)


Welkom op mijn website!! Als u dit leest bent u zelf, naar alle waarschijnlijkheid verwikkeld in een conflict of iemand in uw omgeving en zoekt u naar een manier om het probleem op te lossen. Ik begeleid u graag verder in het herstellen van een verstoorde relatie:  zónder het voeren van pijnlijke rechtszaken met een duurzaam resultaat.

Elk conflict

In principe leent zich elk conflict tussen wie ook, tot de inzet van mijn begeleiding als mediator, echter gebruikmakend van mijn eigen levensbagage ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van conflicten met betrekking tot:

1] De agrarische sector

Problemen binnen de maatschap, bij bedrijfsovername, door nalatenschappen, met collega-ondernemers, met leveranciers en afnemers of overheid.


2] Familie- of buren

Welke diverse conflicten dit kunnen zijn is voor menigeen duidelijk en zeker bij deze conflicten geldt dat een goede gedeelde oplossing zeer wenselijk is want met je familie/buren “moet” en wil je verder in rust en vrede leven.


3] Overheid en burger

Problemen tussen provincie, gemeente, waterschap (of andere semi-overheidsinstanties) en de burger op gebied van ruimtelijke ordening, vergoedingen, belastingen, voorzieningen etc.


Angela


Ontrafel Mediation
Pastoor Ossestraat 46
7627 PM Bornerbroek
T 0546 816 751